ติดต่อเรา
ลักษณะของคนธาตุไฟ

คนธาตุไฟ

ลักษณะของคนธาตุไฟ

คนธาตุไฟมีนิสัยโดดเด่น รักชื่อเสียง และชอบแสดงออก พวกเขาเหมาะกับงานที่ได้เป็นจุดสนใจและเป็นผู้นำทางความคิด งานในธุรกิจบันเทิงหรือโฆษณานี่เหมาะมาก เพราะสามารถปล่อยพลังสร้างสรรค์และสนุกสนานได้เต็มที่ นอกจากนี้ งานสอนก็เป็นอาชีพที่ดีสำหรับคนธาตุไฟ แต่ต้องมีความอดทนสูง คนธาตุไฟหยินมีนิสัยอบอุ่น หล่อหลอมและจุดประกายให้ผู้อื่น มีน้ำใจและเสียสละเพื่อคนอื่น มีมารยาทและรอบคอบ ชอบดูแลผู้อื่นมากกว่าตัวเอง

 

ธาตุไฟแบ่งออกเป็น 2 แบบ

1. ไฟหยาง (ใหญ่)

ดวงอาทิตย์

ข้อดีของคนธาตุไฟหยางคือเปิดเผย ชัดเจน มุ่งมั่น และน่าเกรงขาม พวกเขามักคิดบวกและไม่ยอมแพ้ มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรและเห็นอกเห็นใจคนอื่น แต่ข้อเสียคือใจร้อน โกรธง่าย มีทิฐิสูงและมักคิดว่าโลกหมุนรอบตัวเอง พวกเขาไม่ยอมเสียหน้าและติดกับความเคยชิน ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและมักทำตามกฎเกณฑ์เดิมๆ บางครั้งก็มองสิ่งต่างๆ ด้วยอารมณ์และความรู้สึก

 

2. ไฟหยิน (เล็ก)

ไฟตะเกียง เทียน ไฟประดิษฐ์

ข้อดีของคนธาตุไฟหยินคือเป็นคนอบอุ่น มีน้ำใจและเสียสละ พิถีพิถันและระมัดระวังเป็นพิเศษ มีแรงบันดาลใจสูงและสามารถกระตุ้นผลักดันคนอื่นได้ดี แต่ข้อเสียคือเปลี่ยนแปลงง่าย เอาแน่เอานอนไม่ได้ บางครั้งก็หุนหันพลันแล่นและอารมณ์อ่อนไหว 

 

การศึกษาและอาชีพธาตุไฟ

อาชีพและการศึกษาที่เหมาะกับคนธาตุไฟ มักเกี่ยวกับการคำนวณตัวเลข คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง การเงิน การธนาคาร พลังงาน ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โฆษณา การแสดง แสงสี ละคร ภาพยนตร์ ธาตุไฟสื่อถึงความโดดเด่น ชื่อเสียง การแสดงออก และการให้ความอบอุ่น เช่น พระอาทิตย์ที่ให้ความอบอุ่น หรือแสงไฟที่ส่องให้เราเห็นสิ่งต่างๆ ช่วยให้กระจ่างและเข้าใจในสิ่งนั้น จึงเหมาะกับการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ การค้นหาความจริง เช่น ปรัชญา ศาสนา การรณรงค์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม หรือการจัดหาทุน

 

อาชีพที่เหมาะกับคนธาตุไฟ เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด นักแสดง นักร้อง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เขียนบท เสริมสวย ศิลปะสีสันสดใส Lighting Design จัดงานอีเวนท์ คอนเสิร์ต และงานในห้าง นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้นำทางความคิด นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ พระนักเทศน์ นักสังคมสงเคราะห์ และนักวิเคราะห์หุ้น

 

อาชีพที่เกี่ยวกับวัตถุธาตุไฟ เช่น ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หลอดไฟ โคมไฟ คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า ช่างเชื่อม แก๊ส พลังงาน น้ำมัน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนิวเคลียร์ เชฟทำอาหาร นักดับเพลิง และอาชีพที่เกี่ยวกับดวงตา หัวใจ ระบบเผาผลาญ ต่อมไทรอยด์ เช่น หมอโรคหัวใจ หมอลดความอ้วน หมอไทรอยด์ อาหารเสริมลดความอ้วน รวมถึงอาชีพเลี้ยงสัตว์ธาตุไฟ เช่น ม้า หรือสัตว์และพืชที่มีสีแดง ชมพู เลือดหมู