ติดต่อเรา
ลักษณะของคนธาตุน้ำ

คนธาตุน้ำ

ลักษณะของคนธาตุน้ำ

คนธาตุน้ำมีนิสัยคิดลึกซึ้ง พลิกแพลง ปรับตัวเก่ง และชอบเรื่องทางเพศ พวกเขาชอบพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์กับคนอื่น เพราะถ้าไม่ได้ทำ จะรู้สึกอึดอัดและเก็บกดจนเครียดและระเบิดออกมาในที่สุด คนธาตุน้ำต้องมีผู้คนอยู่รอบข้างถึงจะมีความสุขกับการทำงาน และต้องการอิสระในการไปไหนมาไหนตามใจ อาชีพที่ต้องเดินทางหรือเคลื่อนไหว เช่น วงการบันเทิง ท่องเที่ยว สื่อสารมวลชน จึงเหมาะสมกับพวกเขา เพราะพวกเขามีทักษะในการชักจูง หว่านล้อม ประสานงาน และวางแผน มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สูง โดดเด่นเรื่องการเขียน การพูด และการแสดงตน ชอบดนตรีและศิลปะ และสามารถทำงานได้อย่างสงบสุขเมื่อได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์

 

ธาตุน้ำแบ่งออกเป็น 2 แบบ

1. น้ำหยาง (ใหญ่)

น้ำที่ติดพื้น เช่น บ่อน้ำ แม่น้ำ มหาสมุทร

คนธาตุน้ำหยางมีลักษณะพลิกแพลง ใจใหญ่ และเป็นศูนย์รวมของเพื่อนเหมือนน้ำทะเล ชอบเข้าสังคม ติดต่อ เดินทาง ใจร้อน รวดเร็ว และมีความรู้สึกไว ข้อดีของพวกเขาคือมุ่งมั่นทะเยอทะยาน ตื่นตัว ปรับตัวเก่ง ฉลาด สร้างสรรค์ มองภาพใหญ่ กล้าหาญ และเข้ากับคนง่าย มีความแม่นยำและระเบียบแบบแผน คิดเร็วและเป็นเหตุเป็นผล ซึมซับข้อมูลข่าวสารได้ดี ชอบการเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมลุยๆ แต่ข้อเสียคือตกอยู่ในอิทธิพลของกระแสสังคมมากเกินไป มีเพื่อนเยอะแต่สนิทน้อย ไม่ชอบลงแรงทำงานเอง ชอบให้คนอื่นทำแทน

 

2. น้ำหยิน (เล็ก)

น้ำที่ลอยอยู่กลางอากาศ เช่น ไอน้ำ เมฆฝน หมอก

คนธาตุน้ำหยินมีลักษณะลึกซึ้ง ลึกลับ และโรแมนติก เหมือนไอน้ำ เมฆหมอก และน้ำฝน ข้อดีของพวกเขาคือการให้กำลังใจและอุทิศตัวให้กับคนอื่น กระตือรือร้น มีอุดมคติ เป็นนักปรัชญาและมีญาณสังหรณ์ พูดจาฉะฉาน รักความท้าทาย สนุกกับการเสี่ยง ชอบศึกษาสิ่งลี้ลับและค้นคว้าเรื่องยากๆ พวกเขามีน้ำใจ เฉลียวฉลาด และมีจินตนาการสูง อย่างไรก็ตาม ข้อเสียคือเปลี่ยนแปลงอารมณ์ง่าย เอาแน่เอานอนไม่ได้ ลึกลับ เจ้าอารมณ์ และอาจหมกมุ่นครุ่นคิดมากเกินไป พวกเขากังวลง่าย ใจไม่ค่อยกล้า ขี้ขลาด และชอบเก็บตัว

 

การศึกษาและอาชีพธาตุน้ำ

คนธาตุน้ำเหมาะกับการเรียนด้านพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การตลาด ท่องเที่ยว การโรงแรม คมนาคม สายการบิน การทูต การต่างประเทศ โภชนาการ สมุทรศาสตร์ และประมง ธาตุน้ำสื่อถึงปัญญา ความลึกซึ้ง การพลิกแพลง และปรับตัวเก่ง เหมือนน้ำที่ไหลไปได้ทุกที่และเปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะ นอกจากนี้ ธาตุน้ำยังเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศและความเย็นชื้น น้ำมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นและหล่อเย็น ดังนั้น อาชีพที่ใช้พลังธาตุน้ำจึงต้องการความยืดหยุ่นและการปรับตัว เช่น การวิจัยแบบเจาะลึก นักสืบ นักข่าว นักสำรวจ และสิ่งลึกลับต่างๆ

 

อาชีพที่เหมาะกับคนธาตุน้ำ ได้แก่ การเดินทางและขนส่ง จัดทัวร์ ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ฝ่ายบริหารกระแสเงิน การเงิน ธนาคาร การเก็งกำไรค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน บริหารสภาพคล่องทางการเงิน และการขาย นอกจากนี้ ยังมีอาชีพที่เกี่ยวกับการประสานงานและการเจรจาต่อรอง เช่น นักการทูต ผู้สร้างสันติภาพ ประชาสัมพันธ์ และจิตวิทยา อาชีพที่เกี่ยวกับวัตถุธาตุน้ำ เช่น ชลประทาน ขายน้ำเครื่องดื่ม ประมง นักดำน้ำ ผลิตและขายเกลือ เลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารทะเล และโกดังห้องเย็น อาชีพที่ทำเวลากลางคืน เช่น บาร์ ไนต์คลับ คาราโอเกะ และสอนพิเศษตอนกลางคืน รวมถึงอาชีพเลี้ยงสัตว์ที่เป็นธาตุน้ำ เช่น สัตว์น้ำ หนู หมู และสัตว์ที่มีสีฟ้า น้ำเงิน เทา อวัยวะธาตุน้ำ ได้แก่ ไต กระเพาะปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และหู เช่น หมอโรคไต กระเพาะปัสสาวะ และหมอหู