ติดต่อเรา
My Trading Journal

บันทึกการเทรดของฉัน

บันทึกการเทรดของฉัน (My Trading Journal) เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อจดบันทึกผลการเทรดของเทรดเดอร์ที่ต้องการจะพัฒนาทักษะการเทรดของตัวเอง

การบันทึกผลการเทรดรวมถึงเหตุผลที่เข้าและออกการเทรดในแต่ละครั้ง จะทำให้เทรดเดอร์สามารถจดจำและนำไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงผลการเทรดได้ต่อไปในอนาคต

เพราะเทรดเดอร์เป็นอาชีพที่จำเป็นต้องใช้ทักษะและความชำนาญ ซึ่งความชำนาญจะเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนและจดจำทักษะที่ถูกต้อง

การบันทึกผลการเทรดอยู่เป็นประจำจะช่วยให้เราพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้น

 

สมัครสมาชิก หรือ Login เพื่อใช้งาน