ติดต่อเรา
ลักษณะของคนธาตุไม้

คนธาตุไม้

ลักษณะของคนธาตุไม้

คนธาตุไม้จะเจ๋งสุด ๆ ตอนทำงานในที่ที่มีอิสระและได้เป็นตัวของตัวเองแบบเต็มที่ด้วย พวกเขาชอบค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตัวเองไม่หยุด คิดถึงเรื่องระยะยาวเสมอ แล้วก็ชอบทดลองอะไรใหม่ๆ อาชีพที่เหมาะกับคนธาตุไม้ก็พวกงานวิชาการ วิทยาศาสตร์ การค้นคว้า การประดิษฐ์ สถาปัตยกรรม ศิลปะ หรือโบราณคดี แล้วคนธาตุไม้ยังมีความเป็นศิลปินในตัว ชอบทำงานเกี่ยวกับสังคม การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม หรือสิ่งแวดล้อม แล้วก็ชอบเดินทางแบบอิสระ ไม่ชอบมีข้อผูกมัด

 

ธาตุไม้แบ่งออกเป็น 2 แบบ

1. ไม้หยาง (ใหญ่)

ต้นไม้ใหญ่ ไม้ยืนต้น

คนธาตุไม้หยางก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ แข็งแกร่ง ชอบช่วยเหลือคนอื่น ข้อดีของพวกเขาคือใฝ่รู้ มีเมตตา พึ่งพาได้ในยามทุกข์ และชอบแนะนำคนอื่น แถมยังเข้มแข็ง เปลี่ยนแปลงได้เร็ว แน่วแน่ รักศักดิ์ศรี มานะบากบั่น ตรงไปตรงมา และตัดสินใจเร็ว ข้อเสียก็คือหัวแข็ง ไม่ยอมตามใคร คิดว่าตัวเองดีที่สุด เชื่อมั่นในตัวเองสูง คิดเร็วแต่ไม่ค่อยลึก ชอบวิจารณ์ ชอบเถียง เสียงดังโผงผาง บุคลิกนิ่งๆ ไม่ค่อยแสดงสีหน้า

 

2. ไม้หยิน (เล็ก)

ดอกไม้ ไม้ล้มลุก

คนธาตุไม้หยินยืดหยุ่น ปรับตัวเก่ง และคิดเล็กคิดน้อย ข้อดีของพวกเขาคือเก่งด้านศิลปะ วิทยาการ ช่างประดิษฐ์ คิดค้น อ่อนนอกแข็งใน ไม่ยอมถอย อ่อนโยนสง่างาม เชาว์ปัญญา ฉลาดในการใช้คำพูด นิ่มนวล เป็นนักพูดโดยกำเนิดและรู้หลบรู้สู้ ปรับตัวเก่ง สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เก่ง มีเสน่ห์ในบุคลิกและการพูดจา ข้อเสียคือขี้น้อยใจ คิดเล็กคิดน้อย แอบอิจฉา มีเลศนัย ต่อสู้แบบรุกคืบ มีแผนการณ์แอบแฝง ฉลาดแกมโกง โลภ พยาบาท เจ้าอารมณ์ แม้มีแรงบันดาลใจแต่ขาดวินัย ไม่แน่นอน ไม่ผูกมัด ทำจริงจังเป็นช่วงๆ เหมือนฤดูกาล และใช้ชีวิตแบบขึ้นอยู่กับคนอื่นๆ

 

การศึกษาและอาชีพธาตุไม้

อาชีพและการศึกษาที่เหมาะกับคนธาตุไม้นี่หลากหลายสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา อักษรศาสตร์ คุรุศาสตร์ ปรัชญา นิเทศ สื่อสารมวลชน มนุษยศาสตร์ ศิลปะ หัตถกรรมวาดภาพ นักเขียน เกษตรศาสตร์ สังคมศึกษา งานไม้ แฟชั่นเสื้อผ้า สิ่งทอ และย้อมสี อาชีพเหล่านี้ต้องการพลังของธาตุไม้ที่เน้นการพัฒนา เมตตา วิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ ต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตและการพัฒนาแบบต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา วิชาการ หรือความคิดสร้างสรรค์ ต้นไม้ยังให้ร่มเงาและประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเลยนะ จึงเหมาะกับอาชีพที่เน้นการให้และการพัฒนา

 

อาชีพที่ต้องใช้พลังของธาตุไม้ เช่น การศึกษา การสอน ครูอาจารย์ ให้คำปรึกษา นักประพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝึกอบรม การเขียน นักออกแบบ สถาปัตยกรรม การประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การขาย เภสัชกร การแพทย์ การเพาะเลี้ยงและเลี้ยงเด็ก ยังมีอาชีพที่ต้องใช้คุณสมบัติการปลิวลอยลมของไม้ เช่น การบิน การเดินทาง การท่องเที่ยว ขนส่งทางอากาศ กัปตัน แอร์โฮสเตส รวมถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวัตถุธาตุไม้ เช่น ขายไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ การเกษตร จัดสวน ขายดอกไม้ เครื่องเขียน สิ่งพิมพ์ ขายหนังสือ ขายกระดาษ โรงพิมพ์ ขายยา ขายผ้า ขายผลไม้สมุนไพร ขายใบชา ศิลปินแนวแกะสลักไม้ เสื้อผ้า สิ่งทอ และปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่เป็นธาตุไม้ เช่น แมว เสือ กระต่าย หรือสัตว์ที่มีสีเขียว

 

อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับธาตุไม้ได้แก่ ตับ ถุงน้ำดี เอ็น ผม เส้นประสาท ดังนั้นอาชีพที่เหมาะสมก็รวมถึงหมอโรคตับ หมอระบบประสาท และการขายวิตามินบำรุงเส้นผม